READING

Szkolenia BHP, co musisz wiedzieć, kiedy szkolenie...

Szkolenia BHP, co musisz wiedzieć, kiedy szkolenie BHP jest obowiązkowe?

elektryk przy pracy

Szkolenia BHP są niezwykle ważne. Pracownikom trzeba przekazać wiedzę, która pozwoli im na bezpieczne wykonywanie ich zawodowych obowiązków i uniknięcie niepożądanych problemów.

W jakim celu przeprowadza się szkolenia BHP?

Celem szkolenia BHP jest przekazanie pracownikom wiedzy o zagrożeniach, z którymi mogą się spotkać podczas wypełniania swoich obowiązków. Chociaż nie każda praca wiąże się z takim samym stopniem ryzyka, w każdej mogą przytrafić się niemiłe niespodzianki, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia. Wypadki przydarzają się często na skutek lekkomyślności lub zwyczajnej niewiedzy. Szkolenia mają na celu zwiększyć świadomość pracowników w tej materii, by nauczyli się oni minimalizować ryzyko w pracy.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnionym przez siebie ludziom jest obowiązkiem każdego pracodawcy, nakładanym na niego przez przepisy prawa. Odpowiednie przeszkolenie jest jednym ze sposobów wypełniania tego obowiązku. Jeśli zagłębimy się w szczegóły na http://gdbhp.pl/kursy-szkolenia/szkolenia-bhp/, okaże się, że szkolenia BHP mogą odbywać się w różnej formie i dotyczyć zróżnicowanych obszarów wiedzy. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym rodzajom.

Kiedy trzeba przeprowadzić szkolenie BHP?

To, kiedy i jaki typ szkolenia należy przeprowadzić, również jest regulowane przez przepisy. Szkolenie wstępne, jak sama nazwa może wskazywać, powinno odbyć się jeszcze zanim pracownik zostanie zatrudniony. Zgodnie z prawem nie wolno dopuścić do wykonywania pracy osoby, która nie ma wymaganej wiedzy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny.

Jedyny wyjątek, kiedy szkolenie to nie jest wymagane, dotyczy sytuacji, w której pracownik nawiązuje ze swoim starym pracodawcą kolejną umowę, w ramach której będzie u niego pracował na tym samym stanowisku. Warto zaznaczyć, że w każdym przypadku szkolenie powinno się odbywać w godzinach pracy, a jego koszty musi w pełni pokryć pracodawca.

Szkolenie wstępne może składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Ogólny zapoznaje pracowników z zasadami BHP, zarówno tymi, które narzuca kodeks pracy, jak i wynikającymi z przepisów, obowiązujących wewnątrz konkretnego zakładu. Dodatkowo wszyscy zostają przeszkoleni z technik udzielania pierwszej pomocy.

pracownicy wysokościowi

Instruktaż stanowiskowy dotyczy już wiedzy bardziej wyspecjalizowanej, przeprowadza się go bowiem pod kątem konkretnego stanowiska, jakie dany pracownik będzie zajmował. Obejmuje on wiedzę o czynnikach charakterystycznych dla tego konkretnego stanowiska i środowiska pracy – jak unikać związanych z nimi zagrożeń i radzić sobie, jeśli już coś złego się wydarzy.

Instruktaż stanowiskowy nie jest wymagany w przypadku każdego typu pracy. Obowiązkowy jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych lub takich, które wystawiają pracownika na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia bądź w inny sposób niebezpiecznych.

Szkolenie wstępne to jednak nie wszystko. Konieczne jest również przeprowadzanie szkoleń okresowych, które służą ugruntowaniu, ale również i uaktualnieniu wiedzy z zakresu BHP. Częstotliwość szkoleń okresowych jest ściśle związana z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem. Pierwsze powinno się odbyć w przeciągu roku od rozpoczęcia pracy, a następne w odstępach sześcioletnich dla pracowników administracyjno-biurowych, i trzyletnich dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Czego uczą szkolenia BHP?

Najważniejszą wiedzą, jaką pracownik wynosi z takich szkoleń, jest ta o czynnikach, które w jego pracy stanowią zagrożenie dla zdrowia i – niekiedy – życia. Dowiaduje się on, jakie środki ostrożności powinien zachować, by uniknąć ryzyka, lub przynajmniej je zminimalizować. Poznaje sposoby zapobiegania zagrożeniom, ale również postępowania w sytuacji, gdy one wystąpią.

Dobrze przeszkolony pracownik może w takich okolicznościach pomóc nie tylko sobie, ale i innym poszkodowanym osobom. Wreszcie – ponieważ czasem to najlepsza motywacja, by wypełniać swoją pracę z rozwagą i zachowaniem ostrożności – na szkoleniu można się także dowiedzieć, jakie będą konsekwencje niedostosowania się do obowiązujących przepisów BHP.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.