Rodzaje szkoleń BHP dla firm

Szkolenie bhp w miejscu pracy

Szkolenie BHP to obowiązek, który każdy pracodawca musi zapewnić pracownikowi. Jest jednak kilka rodzajów szkoleń, które muszą zostać przeprowadzone wśród nowych jak i stałych pracowników. Jakie szkolenie należy wybrać? Przeczytaj jakie szkolenia są dostępne na rynku.

Kiedy szkolenie BHP?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie szkolenia BHP pracownikom. Nie może on dopuścić do sytuacji, w której pracownik nie będzie przygotowany do zajęcia wyznaczonego mu stanowiska. Wymaga się, by pracownik znał zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy jeszcze przed dopuszczeniem go do obowiązków. Szkolenia BHP to cały wachlarz oferty w zależności od stanowiska, obowiązków itd, co można sprawdzić na gdbhp.pl/kursy-szkolenia/szkolenia-bhp/, dlatego należy je odpowiednio dopasować. W tym celu można zatrudnić firmę, która w profesjonalny sposób przeprowadzi takie szkolenie. Jednak to nie wszystko, należy ustalić również datę szkolenia okresowego – pierwsze takie powinno się odbyć w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie wstępne

To szkolenie składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.Instruktaż ogólny uczy pracowników podstawowych przepisów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz higieną pracy. O wszystkim tym decydują przepisy zawarte w Kodeksie pracy i regulaminie pracy. Taki instruktaż musi przejść każda osoba, która dostała nową pracę. Organizacją szkolenia BHP zajmuje się pracodawca. W tym celu zatrudnia się specjalne firmy, które świadczą takie usługi. Instruktaż stanowiskowy zapewnia uczestnikom wiedzę dotyczącą środowiska pracy i ryzyka, jakie są z tym związane. Zostaje też przedstawiona wiedza na temat sposobów ochrony przed zagrożeniem. Wyjaśniona zostaje również metoda zabezpieczeń w pracy i bezpiecznego wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku. Czas szkolenia może się od siebie minimalnie różnić. Szkolenie wstępne ważne jest przez 1 rok, dlatego, następnie należy zapewnić pracownikowi kolejne jakim jest szkolenie okresowe.

Szkolenie BHP dla pracowników

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe aktualizuje wiedzę pracownika i poszerza wiedzę oraz umiejętności. Ma na celu odświeżenie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Pokazuje również nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne. Szkolenie takie powinien przejść każdy, zarówno pracodawcy jak i osoby zatrudnione. Ma ono charakter m.in. instruktażowy, kursu czy seminarium, w zależności od grupy docelowej. Program szkolenia okresowego jest opracowany przez firmę prowadzącą szkolenie. Prowadzący szkolenie odpowiada również na pytania słuchaczy.

Formy szkolenia

Seminarium przeznaczone jest osób pracujących na stanowisku administracyjno-biurowym, kadry inżynieryjno-technicznej, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców. Instruktaż stosuje się w sytuacji, gdy osoby te są zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Kurs podobnie jak seminarium przeznaczony jest dla pracowników administracyjno-biurowych, pracodawców, osób kierujących oraz kadry inżynieryjno-technicznej. Samokształcenie kierowane jest skierowane do tej samej grupy co seminarium i kurs, jednak ogromną zaletą jest krótszy czas trwania. Osoby biorące w nim udział dostają specjalne materiały szkoleniowe. To powoduje skrócenie zajęć nawet o kilka godzin.


  1. Kamil

    16 września

    Coraz więcej szkoleń BHP przeprowadzanych jest online. W czasie pandemii to najlepsza chyba forma, z drugiej strony ja osobiście bardzo cenię sobie bezpośredni kontakt z druga osobą.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.