READING

Oznakowanie poziome – czym jest, rodzaje oznakowan...

Oznakowanie poziome – czym jest, rodzaje oznakowania poziomego

Ulica w mieście z oznakowaniem poziomym na drodze

Oznakowanie poziome, czyli linie, strzałki i inne znaki umieszczone na powierzchni drogi wpisały się na stałe w miejski krajobraz. Służą one nie tylko kierowcom pojazdów, ale i pieszym, a ich rola jest niezaprzeczalnie istotna, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drodze. Warto wiedzieć czym dokładnie jest oznakowanie poziome i jakie jego rodzaje wyróżniamy.

Czym jest oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome to jedno z najbardziej standardowych znaków drogowych, jakie spotykamy. Są to przede wszystkim linie, strzałki, napisy, a także wiele innych dodatkowych symboli specjalnych, które umieszczone zostały na powierzchni drogi. Najczęściej są one barwy białej, ale można spotkać także i żółte. O oznakowaniu poziomym można także dowiedzieć się rozporządzenia Ministra Infrastruktury, gdzie zostało dokładnie wyjaśnione czym są znaki poziome, kiedy się je stosuje, a także jakie typy i rodzaje są dopuszczone do użytku. Niewątpliwie jednak ich obecność na drogach spełnia bardzo istotne funkcje.

Czemu służy oznakowanie poziome?

Ten typ znaków pełni kilka ważnych funkcji. Przede wszystkim, oznakowanie poziome usprawnia ruch pojazdów (www.unistop.pl), co rzecz jasna ma zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłową orientację na drodze. Dodatkowo pełni także rolę prowadzącą, ostrzegającą, nakazującą, zakazującą czy właśnie prowadzącą. Jak więc widać, zastosowanie oznakowania poziomego jest równie ważne co stawianie standardowych znaków pionowych. Służą do organizowania ruchu oraz informowania kierowców i pieszych w sposobie poruszania się po określonych powierzchniach, nie tylko drogach publicznych, ale i choćby garażach. Rzecz jasna typów i rodzajów oznakowania poziomego można wyróżnić kilka.

Oznaczenie ścieżki rowerowej

Jakie znaki poziome wyróżniamy?

Oznakowanie poziome można podzielić ze względu znaczenie, a także ze względu na kształt i funkcję. W ten sposób, biorąc pod uwagę rodzaj oznakowania, niezależnie od tego czy będą to linie, symbole czy napisy, mogą mieć one oznaczenie: prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące i nakazujące.

Ze względu na kształt i funkcję, wyróżnia się tutaj oznakowania:

  • Podłużne – np. linie na jezdni, pojedyncze lub podwójne, ciągłe lub przerywane, mogą być równoległe do osi jazdy lub pod pewnym kątem nachylenia
  • Poprzeczne – oznaczające miejsca poruszania się pieszych lub będące liniami bezwzględnego lub warunkowego zatrzymania się
  • Strzałki kierunkowe – wskazują dowolny kierunek jazdy z pasa, a także nakazujące opuszczenie danego pasa jazdy
  • Znaki uzupełniające – mają różne kształty i symbole, mogą występować na drogach, chodnikach czy miejscach postojowych (linia przystankowa, znak stop, trójkąt podporządkowania, znak ostrzegawczy „dzieci”, koperta, rower, napis „bus”)
  • Punktowe elementy odblaskowe – mogą być bierne lub zasilane własnym źródłem, stanowią uzupełnienie znaków podłużnych i poprzecznych, ale mogą być też samodzielnymi oznakowaniami krawędzi drogi

Gdzie stosuje się oznakowanie poziome?

Przede wszystkim oznakowanie poziome można znaleźć na jezdniach dróg powiatowych, gminnych, krajowych i wojewódzkich, zarówno w miastach, ale i mniejszych miejscowościach, jeżeli względy bezpieczeństwa tego wymagają. Oznakowuje się w ten sposób skrzyżowania, przejścia dla pieszych i rowerzystów, przejazdy kolejowe i tramwajowe czy wjazdy do tunelów. Nie mogłyby się bez nich obejść także parkingi (także podziemne) i dojazdy do centrów handlowych. Ten typ oznakowania niezbędny jest także w halach produkcyjnych i firmach o dużej powierzchni, gdzie konieczne jest szczególne wyznaczenie zakresu ruchu zarówno drogowego jak i pieszego, co nie tylko ma gwarantować bezpieczeństwo, ale i zapewnić lepszą i uporządkowaną pracę.

Jak więc widać, oznakowanie poziome jest nam niezbędne i choć często mało zwracamy na nie uwagi, nie zastanawiając się nad tym, jak istotną spełniają rolę, bez nich swobodne poruszanie się byłoby zdecydowanie trudniejsze i bardziej niebezpieczne.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.