READING

Na co zwracać uwagę przy umowach kredytowych? Co m...

Na co zwracać uwagę przy umowach kredytowych? Co musisz wiedzieć przy podpisywaniu umowy?

Zawieranie umowy kredytowej

Biorąc kredyt jakikolwiek, trzeba pamiętać że jest to zobowiązanie na wiele lat. Dlatego trzeba sobie przyszykować taki grunt, który zapewni nam spokój pomimo zaciągniętego zobowiązania. W umowach kredytowych znajduje się zawsze wiele zapisów, o których pracownicy banków nie wspominają podczas pierwszego spotkania, niekiedy nawet umyślnie. Dlatego trzeba być mądrzejszym i pokazać, że nie można Nas naciągać i być w stosunku do Nas nieszczerym.

  1. Dokładnie czytaj umowę
  2. Oprocentowanie kredytu
  3. Kredyt w obcej walucie
  4. Prowizja kredytu
  5. Wypowiedzenie umowy

1. Dokładnie czytaj umowę

Tylko nieliczni klienci wykazują się inicjatywą i dokonują dokładnej oraz skrupulatnej analizy wszystkich zapisów umowy. Przeważnie są to osoby z wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym, którym nieobce takie zagadnienia. Takich ludzi raczej ciężko w takich zagadnieniach zagiąć. Jednak w przypadku osób które takiej wiedzy nie mają, już nie jest tak różowo. W czym jest największy problem? W tym, że atrakcyjna cenowo oferta, poprzez niekorzystne zapisy w umowie okazuje się być powodem wysokich wydatków. Zatem na co więc warto zwrócić szczególną uwagę, czytając umowę kredytową?

2. Oprocentowanie kredytu

Przede wszystkim należy zapoznać się z zasadami oprocentowania kredytu i porównać go z ofertą, zaprezentowaną przez pracownika banku. Większość obecnie stosowanych przez banki rozwiązań składa się ze zmiennej oraz stałej części oprocentowania. Zmienna część stanowi rynkowa stopa procentowa. Drugim składnikiem oprocentowania kredytu jest marża kredytowa. Nie zmienia się ona przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego. Trzeba również zwrócić uwagę na to, jak często bank będzie dostosowywał stopę procentową do warunków rynkowych (co miesiąc, raz na trzy czy raz na sześć miesięcy). Ma to znaczenie szczególnie w przypadku częstych zmian poziomu rynkowych stóp procentowych. Im krótszy okres stopy procentowej obowiązuje, tym niższe jest zwyczajowo oprocentowanie.

3. Kredyt w obcej walucie

Spread ma duże znaczenie w przypadku kredytów, zaciąganych na takich zasadach. Kurs kupna to cena, po jakiej bank może kupić daną walutę od klienta, natomiast kurs sprzedaży określa za ile daną walutę można kupić od banku. Kurs sprzedaży zawsze jest wyższy od kursu kupna i stanowi „zarobek” dla banku udzielającego kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych to o tyle istotne, że kredyt w walucie obcej wypłaca się po kursie kupna czyli niższym, a spłaca po kursie sprzedaży czyli wyższym.

4. Prowizja kredytu

Bank musi zarobić na tym, że pożycza pieniądze, zatem przy podpisywaniu umowy kredytowej zawsze zostanie naliczona nam swoją prowizja. Innymi słowy, to jednorazowy koszt liczony od kwoty kredytu, jeszcze przed jego uruchomieniem. Można ją przekazać do banku gotówką bądź, jeśli zdolność kredytowa na to pozwala, doliczyć do kwoty kredytu

Zdarza się, że banki, w zamian za niższą prowizję, proponują ubezpieczenie np. od utraty pracy lub od nieszczęśliwych wypadków. Należy się dokładnie zastanowić nad taka opcją czy jest opłacalne. Dlaczego? Prowizję płaci się jednorazowo, natomiast ubezpieczenie trzeba uiszczać przez kilka lat lub nawet przez cały okres kredytowania, a cały koszt ubezpieczenia może okazać się nieporównywalnie wyższy niż wartość prowizji.

5. Wypowiedzenie umowy

Warunki wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank zostały uregulowane w ustawie Prawo bankowe. Jedną z głównych przesłanek, mogących jest niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu i utratę zdolności kredytowej. W zależności od tego jak sformułowana jest umowa, bank ma prawo do wypowiedzenia umowy wówczas, gdy wartość nieruchomości znacząco spadła lub znaleźliśmy się w okresie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Nie są to kwestie nie do przejścia, jednak trzeba być świadom takich zapisów.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.