READING

Konstrukcje hydrotechniczne: wały przeciwpowodziow...

Konstrukcje hydrotechniczne: wały przeciwpowodziowe, nadbrzeża i co jeszcze?

Most - konstrukcja hydrotechniczna

Konstrukcje hydrotechniczne to budowle, które służą gospodarce wodnej, tzn. umożliwiają korzystanie z wód, czy kształtowanie zasobów wodnych. Mogą być śródlądowe, a także morskie i w zależności od lokalizacji oraz przeznaczenia danego obiektu hydrotechnicznego, zastosowanie znajdują różne konstrukcje – sprawdź jakie.

Wały przeciwpowodziowe

Wały przeciwpowodziowe to sztuczne usypiska, które wykonuje się wzdłuż rzeki, chroniąc tym samym znajdujące się wokół niej tereny przed zalewaniem, rozlaniem. Ich konstrukcja uzależniona jest m.in. od warunków lokalnych, dostępnych materiałów, a także charakterystyki terenów, które podlegają ochronie.

Przy czym często samo wykonanie wałów przeciwpowodziowych nie wystarczy, konieczne jest ich uszczelnienie, bądź naprawa tych uszczelnień, zwłaszcza wtedy, gdy wokół występują tereny skażone. Wały przeciwpowodziowe realizują firmy budowlane jak Keller, które wykorzystują różne technologie, m.in. metody wibracyjne, wykonywanie przesłon trencherem, czy jet grouting. Rodzaj zastosowanej technologii dobiera się na podstawie analizy warunków gruntowych, badań geotechnicznych.

Konstrukcje hydrotechniczne nadbrzeży

W zależności od potrzeb wykonuje się różne konstrukcje hydrotechniczne nadbrzeży. Mogą to być nadbrzeża drobnicowe, komercyjne (służące do załadunku kontenerów), a także rybackie. Ponadto często realizuje się terminale samochodowe, promowe czy pasażerskie.

Sposób wykonania nadbrzeży, tak jak w poprzednim wypadku, dobiera się na podstawie warunków gruntowych panujących na wybranym obszarze. Duże znaczenie ma tu również to, czy projekt dotyczy wykonania konstrukcji z morza, czy z linii brzegowej. W pierwszym przypadku najczęściej stosuje się ściany typu combi-wall, natomiast, gdy dotyczy to linii brzegowej, zwykle wykonawcy decydują się na nadbrzeże płytowe na palach.

Pirsy morskie, pomosty

Często realizowanymi konstrukcjami hydrotechnicznymi są pirsy morskie, które umożliwiają cumowanie dużym statkom bez konieczności pogłębiania dna. Budowa następuje w kierunku od wybrzeża, dzięki czemu prace postępują szybko, są też opłacalne pod kątem finansowym. Najpierw wykonywane jest platforma, z następnie znajdujący się na niej dźwig instaluje kolejne elementy konstrukcji.

Tutaj warto podkreślić, że prace betonowe wykonywane są na lądzie, co zwiększa ich jakość oraz ogranicza kontakt z wodą morską.

Mosty, podpory

Budowa mostu znajdującego się nad akwenem wodnym stanowi nie lada wyzwanie. Najczęściej konieczne jest wykorzystanie różnych technologii, uwzględniając zarówno warunki gruntowe, jak i głębokość oraz prędkość wody, jej oddziaływanie.

Zwykle wykonuje się pale wiercone pod fundamenty nowych mostów. W wielu przypadkach konieczne jest także zaprojektowanie nowych pali pod istniejącymi mostami lub też ich wzmocnienie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa całej konstrukcji. Oprócz pali wierconych wykorzystuje się takie technologie jak barety, czy jet grouting.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.