Czytasz

Jak zwolnić się z pracy z dnia na dzień? Rezygnacja z pracy z klasą

Jak zwolnić się z pracy z dnia na dzień? Rezygnacja z pracy z klasą

Do rezygnacji z pracy dochodzi w przypadku wielu różnych sytuacji. Czasem chodzi o sprawy osobiste, czasem problemem jest sam pracodawca. Niezależnie jednak od powodu, dobrze wiedzieć, w jaki sposób łatwo się zwolnić, jednocześnie zachowując klasę i wykazując się szacunkiem.

Jak zwolnić się z pracy?

Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości, jeżeli chodzi o zwolnienie się z pracy. Dwa podstawowe podziały, dotyczą odejścia z okresem wypowiedzenia oraz bez niego. Wiele będzie też zależało od tego, czy pracownik dogada się z pracodawcą, czy mamy tutaj do czynienia ze włamaniem przepisów tak przez pracodawcę, jak i pracownika. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwolnienie dyscyplinarne oraz o natychmiastowe rozwiązanie umowy z racji narażenia zdrowia i życia przez pracę w szkodliwych warunkach. Jak więc widać, możliwości kilka jest. Istotne będzie jednak, by każde takie zwolnienie przeprowadzić właściwie – natychmiastowa rezygnacja z pracy czy też odejście w sposób niewłaściwy, może nam zaszkodzić w przyszłości i na przykład utrudnić znalezienie innej pracy.

Wypowiedzenie pracy za porozumieniem stron

Najłatwiejszym i najbardziej eleganckim sposobem odejścia jest złożenie wypowiedzenia pracy za porozumieniem stron. Na tej podstawie, pracodawca i pracownik umawiają się, co do warunków rozwiązania umowy, ustalając także dokładny termin zakończenia pracy. Jeżeli nie zostanie on wyznaczony, wówczas zgodnie z przepisami współpraca kończy się z dniem podpisania wypowiedzenia. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę, niezależnie od formy, a także pominąć obowiązujące terminy z okresami wypowiedzenia.

Rozwiązanie pracy ze skróconym okresem wypowiedzenia

Biorąc pod uwagę staż pracy, okres wypowiedzenia będzie zależał od tego, jak długo się pracuje oraz na jaką umowę. Przy pracy poniżej 6 miesięcy są to 2 tygodnie, powyżej 6 miesięcy – 1 miesiąc, a przy stażu powyżej 3 lat – 3 miesiące. Okresy te w wyjątkowych sytuacjach można jednak skrócić. Dzieje się tak w przypadku jednostronnego oświadczenia osoby, kiedy pracodawca i pracownik zawierają porozumienie już po złożeniu wypowiedzenia. Jedyny minus jest taki, że w ten sposób można skrócić te okresy najwyżej o kilka dni.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i natychmiastowo

Istnieje jeszcze możliwość natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy i bez wypowiedzenia, które jednak możliwe jest w szczególnych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie z racji wykonywania pracy w szkodliwych warunkach, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko zgodnie z wytycznymi. Dzieje się tak także w momencie, gdy pracodawca rażąco naruszy obowiązki pracownicze, w tym łamie przepisy BHP oraz nie płaci terminowo wynagrodzenia, dopuszcza się mobbingu i nie udziela urlopów. Pracownik ma wówczas prawo do natychmiastowego odejścia. Może też w trybie natychmiastowym zostać zwolniony dyscyplinarnie, gdy sam rażąco złamie przepisy.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *