READING

Jak zwolnić się z pracy z dnia na dzień? Rezygnacj...

Jak zwolnić się z pracy z dnia na dzień? Rezygnacja z pracy z klasą

Mężczyzna w garniturze

Do rezygnacji z pracy dochodzi w przypadku wielu różnych sytuacji. Czasem chodzi o sprawy osobiste, czasem problemem jest sam pracodawca. Niezależnie jednak od powodu, dobrze wiedzieć, w jaki sposób łatwo się zwolnić, jednocześnie zachowując klasę i wykazując się szacunkiem.

Jak zwolnić się z pracy?

Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości, jeżeli chodzi o zwolnienie się z pracy. Dwa podstawowe podziały, dotyczą odejścia z okresem wypowiedzenia oraz bez niego. Wiele będzie też zależało od tego, czy pracownik dogada się z pracodawcą, czy mamy tutaj do czynienia ze włamaniem przepisów tak przez pracodawcę, jak i pracownika. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwolnienie dyscyplinarne oraz o natychmiastowe rozwiązanie umowy z racji narażenia zdrowia i życia przez pracę w szkodliwych warunkach. Jak więc widać, możliwości kilka jest. Istotne będzie jednak, by każde takie zwolnienie przeprowadzić właściwie – natychmiastowa rezygnacja z pracy czy też odejście w sposób niewłaściwy, może nam zaszkodzić w przyszłości i na przykład utrudnić znalezienie innej pracy.

Wypowiedzenie pracy za porozumieniem stron

Najłatwiejszym i najbardziej eleganckim sposobem odejścia jest złożenie wypowiedzenia pracy za porozumieniem stron. Na tej podstawie, pracodawca i pracownik umawiają się, co do warunków rozwiązania umowy, ustalając także dokładny termin zakończenia pracy. Jeżeli nie zostanie on wyznaczony, wówczas zgodnie z przepisami współpraca kończy się z dniem podpisania wypowiedzenia. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę, niezależnie od formy, a także pominąć obowiązujące terminy z okresami wypowiedzenia.

Rozwiązanie pracy ze skróconym okresem wypowiedzenia

Biorąc pod uwagę staż pracy, okres wypowiedzenia będzie zależał od tego, jak długo się pracuje oraz na jaką umowę. Przy pracy poniżej 6 miesięcy są to 2 tygodnie, powyżej 6 miesięcy – 1 miesiąc, a przy stażu powyżej 3 lat – 3 miesiące. Okresy te w wyjątkowych sytuacjach można jednak skrócić. Dzieje się tak w przypadku jednostronnego oświadczenia osoby, kiedy pracodawca i pracownik zawierają porozumienie już po złożeniu wypowiedzenia. Jedyny minus jest taki, że w ten sposób można skrócić te okresy najwyżej o kilka dni.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i natychmiastowo

Istnieje jeszcze możliwość natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy i bez wypowiedzenia, które jednak możliwe jest w szczególnych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie z racji wykonywania pracy w szkodliwych warunkach, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko zgodnie z wytycznymi. Dzieje się tak także w momencie, gdy pracodawca rażąco naruszy obowiązki pracownicze, w tym łamie przepisy BHP oraz nie płaci terminowo wynagrodzenia, dopuszcza się mobbingu i nie udziela urlopów. Pracownik ma wówczas prawo do natychmiastowego odejścia. Może też w trybie natychmiastowym zostać zwolniony dyscyplinarnie, gdy sam rażąco złamie przepisy.


  1. Tytka

    24 marca

    Czasami nie ma wyjścia i trzeba w ten sposób. To nie jest łatwe dla pracodawcy, ale nie można robić wiele wbrew sobie. Okres wypowiedzenia powinien być przede wszystkim dla pracownika. Niestety często to pracodawca nie chce dać porozumienia stron. To wywoływać może bardzo toksyczną atmosferę.

  2. Cusia

    7 listopada

    Moim zdaniem tego się nie da z klasą zakończyć. Zawsze jakaś strona będzie tą poszkodowaną :/

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.