READING

Czego nauczysz się na szkoleniach Kaizen?

Czego nauczysz się na szkoleniach Kaizen?

Rozwój biznesu

Kaizen to filozofia, podstawą której jest dążenie do ciągłego rozwoju i doskonalenia. Ma to na celu poprawę jakości pracy poprzez zaangażowanie pracowników w celu podniesienia jakości procesu produkcji i oferowanych usług. Czym jednak filozofia Kaizen jest? Czego można się nauczyć na szkoleniu i jakie są zalety tego programu?

Czym jest filozofia Kaizen?

Kaizen to japońska praktyka zarządzania, w ramach Lean Manufacturing i oznacza ni mniej, ni więcej sztukę ciągłego doskonalenia organizacji pracy, z udziałem zaangażowanych w to pracowników. Innymi słowy, każdy ma wpływ na działanie firmy i możliwość wprowadzenia w niej zmian, niezależenie od tego jakie stanowisko zajmuje w przedsiębiorstwie. Nawet niewielka zmiana jest w stanie udoskonalić pracę całej organizacji, a tym samym móc zdobyć przewagę nad konkurencją. Innymi słowy za pomocą Kaizen można wypracować wiele korzyści o charakterze biznesowym.

Dlaczego warto przeprowadzić szkolenie w ramach Kaizen?

Jak już wiemy, szkolenia Kaizen mają na celu m.in. poprawę skuteczności działania firmy (cgrowth.pl/kaizen), poprzez efektywniejszy sposób zarządzania oraz większe zaangażowanie pracowników. Chodzi o to, by nie poprzestawać na wypracowanych systemach, a ciągle doskonalić siebie i firmę, poprzez wypracowywanie nowych metod. Wprowadza się to już od najniższych struktur przedsiębiorstwa, aż po te najwyższe, eliminując marnotrawstwo i optymalizując zadania do wykonania. W ten sposób poprawia się jakość oferowanych usług i produktów, zwiększa się przebieg procesów, zmniejsza się ich koszt, wzrasta zaangażowanie pracowników i wspomaga rozwiązywanie powstających problemów przy lepszych umiejętnościach współpracy.

Sala konferencyjna

Metoda 5S – ważna zasada Kaizen

Wdrożenia filozofii Kaizen do firmy odbywa się małymi krokami, przy czym jedną z podstawowych zasad, na której się opiera, to tak zwana metoda 5S. Chodzi tutaj o: selekcję, systematykę, sprzątanie, standaryzację oraz samodoskonalenie. Dzięki nim opracowuje się warunki otoczenia pracy, które pozwalają na utrzymanie lepszej efektywności i zachowanie jak najwyższych standardów. W ten sposób nie tylko poprawia się produktywność, ale i dba o bezpieczeństwo w firmie.

Dla kogo szkolenie Kaizen?

Dla kogo w takim przypadku przeznaczone jest szkolenie z zakresu filozofii Kaizen? Program ciągłego doskonalenia to najodpowiedniejsza metoda przede wszystkim dla pracowników firm produkcyjnych, a także dla liderów i managerów, zajmujących się zarządzaniem w obszarze produkcji oraz specjalistów od doskonalenia procesów produkcyjnych. Innymi słowy jest to szkolenie praktycznie dla każdego, niezależnie od tego, na jakim poziomie struktury firmy się znajdujemy.

Szkolenie Kaizen – na co uważać?

Szkolenie z zakresu Kaizen ma z założenia przynieść korzyści w organizacji miejsca pracy, a także podbudowanie zaangażowania pracowników, którzy także mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Trzeba jednak pamiętać, że i tutaj istnieją pewne zagrożenia, które mogą sprawić, że Kaizen nie zawsze i nie wszędzie się sprawdzi. Warto pamiętać o kilku kwestiach, między innymi tym, że im więcej osób jest zaangażowanych w opracowywania i realizację pomysłów, tym dłużej będzie to trwało. Poza tym im dłużej przebiega wdrażanie zgłaszanych pomysłów, tym z czasem mniej ich będzie się pojawiać. Dodatkowo im więcej osób zajmuje się procesem akceptacji pomysłów, tym mniej dokładne będą jego analizy i tym mniej sprawiedliwe i czytelne będą podjęte decyzje.

Dlatego też odpowiednie szkolenie jest potrzebne – pokazuje nie tylko jak powinno się działa i w jaki sposób wdrażać konkretne rozwiązania w firmie, ale pokazuje też pułapki w jakie można wpaść oraz metody ich unikania.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.