READING

Jakie badania, dokumentacje geofizyczne są niezbęd...

Jakie badania, dokumentacje geofizyczne są niezbędne przy budowie?

kask budowlany

Budowa obiektu parterowego, wielokondygnacyjnego czy innej konstrukcji to nie tylko ogromne wyzwanie, ale i odpowiedzialność. Aby mieć pewność, że posadawiana budowla będzie trwała i bezpieczna dla budujących, jak i korzystających, warto przeprowadzić badania geofizyczne terenu. Na ich podstawie powstaje dokumentacja, która może znacząco pomóc w dalszych pracach projektowych oraz budowlanych.

Czym są badania geofizyczne?

Badania geofizyczne nie są obowiązkowe, jednak zaleca się, aby wykonać je jako uzupełnienie prac badawczych przeprowadzanych dla wszystkich kategorii geotechnicznych (budynków, dróg etc.), zwłaszcza dla skomplikowanych warunków gruntowych. Specjaliści kładą nacisk na zorganizowanie ich, gdy planowana jest budowa na terenach dawnych szkód górniczych. Podczas prac skupia się na sprawdzeniu warunków gruntowych, jak i stanu wód gruntowych oraz kontrolowaniu procesów, które zachodzą w gruncie. Głównym zadaniem prac geofizycznych jest wykrycie niedoskonałości terenu, które w trakcie posadawiania oraz eksploatowania obiektu mogą stanowić zagrożenie – lokalizowane są m.in. nieciągłości linowe, deformacje gruntu. Bardzo dobrze sprawdzają się także podczas prac związanych z poszukiwaniem studni czy budowy zapór. Ich nieco rzadziej wykorzystywanym przeznaczaniem są prace archeologiczne oraz dążące do zweryfikowania skażenia wód. Na podstawie badań dokumentacje geofizyczne przygotuje geodev.pl. Są one podstawą do dalszych działań na określonym terenie.
Specjaliści przed przystąpieniem do właściwych prac analizują, czy możliwe jest ich wykonanie, ponieważ badania geofizyczne nie zawsze mogą być przeprowadzone. Uniemożliwiają je m.in. duże deniwelacje terenu lub brak możliwości poznania tła pomiarowego. Do przeprowadzania badań geofizycznych wykorzystać można wiele zaawansowanych urządzeń oraz metod, a jedną z popularniejszych jest elektrooporowa. Ponadto stosowane są również m.in. sposoby sejsmiczny oraz georadarowy GPR.

Co zawiera dokumentacja geofizyczna powstająca przy budowie?

Jaka wspomniono wcześniej, na podstawie przeprowadzonych przez ekspertów badań geofizycznych powstaje dokumentacja geofizyczna. Stanowi ona podstawę do przygotowania dalszych planów prac oraz projektu zagospodarowania określonego obszaru. Jej zakres został szczegółowo określony w przepisach prawa obowiązujących w Polsce. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że składa się ona z części opisowej oraz graficznej. W pierwszej z nich przedstawione muszą zostać dane zleceniodawcy, wykonawcy, jak i informacje związane z lokalizacją prac. Sporządzane są również sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz opis metod badawczych. W części graficznej zamieszczane są mapy, przekrój geologiczny gruntów, jak i profile geologiczno-techniczne wykonanych odwiertów.

Dlaczego warto zainteresować się badaniami i dokumentacją geofizyczną?

Badania geofizyczne przeprowadzane na terenach, które mają zostać wykorzystane do posadawiana obiektów budowlanych różnego rodzaju, są niezwykle ważne. Dzięki ich wykonaniu na budowie poznaje się w dokładny i nieinwazyjny sposób strukturę gruntu, jak i zagrożenia związane z nią. Na podstawie dokumentacji geofizycznej stworzyć można projekt bezpiecznego w posadawianiu oraz użytkowaniu obiektu budowlanego. Pozwala to nie tylko na zniwelowanie ryzyka zniszczenia budowli, ale i zmniejszenie kosztów, które związane mogą być z koniecznością przeprowadzania dodatkowych prac oraz opóźnień, a także daje możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian w planie budowli na wstępnym etapie jego powstawania. W wielu przypadkach np. na terenach szkód górniczych bardzo ważne jest ciągłe monitorowanie zjawisk, które zachodzą w gruncie na przestrzeni czasu. Warto zaznaczyć, że prace wykonane przez profesjonalistów przeprowadzone będą szybko i rzetelnie. W zależności od stosowanych metod niektóre z badań mogą być przeprowadzone w każdych warunkach atmosferycznych.


  1. Idalia

    19 października

    Ja nie wiem czemu, ludzie się na takie badania nie decydują zawsze. Bo nie trzeba? Bo trzeba zapłacić? Koszt pewnie nie jest duży, a jak widać, można sobie dużo wydatków i kłopotów oszczędzić. Trzeba korzystać z możliwości, które daje nam świat!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.