Jak motywować pracowników?

Notatnik, buty, torba i zegarek leżące na podłodze

Motywowanie pracowników to jedno z podstawowych zadań każdego menedżera. To bardzo ważne, aby zachęcić podwładnego do lepszej i bardziej efektywnej pracy, bo dzięki temu zbiera się same korzyści. Zniechęcony i niezmotywowany pracownik nie będzie wykonywał swoich obowiązków jak należy, co może zaważyć na całej firmie. Dobra motywacja oraz zapewnienie właściwej atmosfery w pracy jest podstawą. Jak zmotywować pracownika do efektywnej pracy?

Dostrzeganie pracownika

Przede wszystkim o czym powinno się pamiętać, to nie traktować pracownika jak powietrze i zauważać jego obecność, jak również jego pracę, wszystkie sukcesy, ale również i porażki. Ważne jest to, by z nim rozmawiać, dawać rady, pouczać, jednym słowem pokazywać, że się go widzi, docenia pracę zarówno jego, jak i całego zespołu, w którym się znajduje. To bardzo ważny zabieg psychologiczny, ponieważ gdy menedżer czy szef ignoruje pracowników, ci automatycznie uznają, że wykonywana przez nich praca jest nieważna. Czas na rozmowę z pracownikiem zawsze powinien się znaleźć.

Wsparcie

Najważniejszym zadaniem kierownika jest dostrzeganie oraz rozwijanie potencjału, jaki drzemie w pracowniku, a więc należy go wspierać w jego działaniach i zachęcać go do dalszego rozwoju i doskonalenia. Powinno się to przede wszystkim opierać na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, wzmacniania mocnych stron i przekazywać mu zadania, które będę służyć rozwojowi oraz wyszukiwanie nowych wyzwań. Ważne jest również rozważne rozdzielanie takich zadań, ponieważ ich nadmiar zamiast zmotywować, może doprowadzić do zniechęcenia. Dobry kontakt z pracownikami to podstawa owocnej współpracy.

Człowiek pracujący na komputerze

Zachęcanie

Wsparcie i rozdzielanie zadań to jedno, ważne jest także zachęcanie do ich wykonywania. Chcemy żeby pracownik zaczął się rozwijać i trzeba dać mu taką szansę, ale także zachęcić go do tego. Dając mu nowe wyzwania pokazujemy, że ufamy w jego możliwości, dobrze jest więc to podkreślić. Podobnie sprawa ma się z pomysłami, które często może mieć pracownik, a nie zawsze chce o nich mówić – warto zachęcać wówczas do dzielenia się takimi przemyśleniami. Może to być budujące nie tylko dla pracownika, ale również dla firmy, poza tym może być zaczątkiem burzy mózgów i nowych pożytecznych rozwiązań. Dzięki temu chętniej angażują się w pracę firmy.

Nagradzanie i pochwały

To jedna z metod związana z dostrzeganiem pracownika oraz wykonywanej przez niego pracy. Pochwała z ust szefa, dokonana zarówno prywatnie, jak i na forum publicznym działa budująco na samoocenę i sprawia, że taki pracownik czuje się i wyróżniony i dostrzeżony, co jeszcze mocniej będzie go motywowało do dalszych wysiłków. Nagradzanie również się do tego wlicza, szczególnie gdy zasłuży się on czymś wyjątkowym. Nie musi to być nic wielkiego, jakaś premia, dodatek albo w miarę możliwości zwiększenie wynagrodzenia może skutecznie zachęcić pracownika do jeszcze lepszej pracy.


  1. Pracownica_miesiąca

    6 października

    Najlepszym sposobem jest chyba pochwalenie starań pracownika. Jeśli poczuje się on doceniony to na pewno będzie jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.