READING

Geotechnika, czyli wiedza i odpowiedzialna inżynie...

Geotechnika, czyli wiedza i odpowiedzialna inżynieria na budowie

Maszyna badająca grunt

Inżynieria budowlana to gałąź technologiczna, która wciąż się rozwija, co ma niebagatelne znaczenie dla każdego budynku, jak i wszystkich innych prac budowlanych. Zanim jednak cokolwiek zostanie wybudowane, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych. Czym one są? Czym zajmuje się geotechnika?

Co to jest geotechnika?

Geotechnika to nic innego jak interdyscyplinarna gałąź nauki, która zajmuje się badaniem właściwości gruntów. Gdy planujemy budowę domu, drogi czy jakiegokolwiek innego budynku (prywatnego, użyteczności publicznej, firmy), takie badania muszą zostać wykonane. Warto również pamiętać, że geotechnika mieści w sobie wiedzę z zakresu różnych specjalizacji, jak gruntoznawstwo, geologię, mechanikę gruntów czy fundamentowanie. Oznacza to, że istotna jest tutaj wiedza zarówno związana z inżynierią, chemią, fizyką czy mechaniką budowli. To badania, którymi zajmują się wyspecjalizowani inżynierowie i firmy geotechniczne jak: www.keller.com.pl. Dzięki temu można ocenić warunki grutu pod przyszłą budowę, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa samego budynku.

Jakie badania geotechniczne gruntu?

Wiemy już czym jest geotechnika i czym mniej więcej się zajmuje. Warto też dowiedzieć się nieco więcej o samych badaniach geotechnicznych i tym, jak wyglądają. Trzeba pamiętać, że mają one za zadanie ocenę gruntu pod budowę! Najczęściej wykonywane są w tym celu wiercenia, które mają określić dokładnie stan gruntu (badania mikroskopowe). Często wykonuje się też badania laboratoryjne, jeżeli pojawiają się wątpliwości względem ich właściwości, czasem też wykonywane jest sondowanie, które polega na zbiciu w grunt specjalnego urządzenia. Pozwala to na dokładne określenie rodzaju gruntu czy poziomu wód gruntowych (zbyt duża wilgotność sprawia, że zmniejsza się nośność).

Geotechnika i metody badania gruntu

Co dają badania geotechniczne?

Przede wszystkim dają nam pogląd na to, na jakim gruncie będziemy się budować, co pozwala na zniwelowanie ryzyka zarówno przy samej budowie, jak i potem, w trakcie użytkowania budynku. Badania geotechniczne to także techniczne rozwiązania dla takich problemów, jak zbyt duża wilgotność gruntu czy jego zbyt małe zagęszczenie. Pozwala to na zminimalizowanie w przyszłości takich problemów jak pękające ściany, zapadająca się gleba. Budowa na niesprawdzonym i niepewnym podłożu może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń budynków, które mogą stać się w przyszłości zagrożeniem. Geotechnika pozwala nam tego uniknąć.

Czy badania geotechniczne są konieczne?

Przepisy prawa nie normalizują tego i nie są one obowiązkowe, jednak jeżeli chcemy zadbać o bezpieczeństwo, zarówno w trakcie budowy, jak i później, wskazane jest, by badania geotechniczne wykonać. Jeżeli dany grunt nie posiada odpowiedniej dokumentacji (albo nie zostało zaznaczone wymuszenie badań geotechnicznych), wówczas budowa domu czy jakiegokolwiek budynku może wiązać się z dużym ryzykiem, które nikt nie powinien podejmować, szczególnie jak planuje się budowę danego budynku na lata.

Kto wykonuje badania geotechniczne?

Aby wykonać na danym gruncie badania geotechniczne, należy zgłosić się do firmy, która właśnie tym się specjalizuje. Posiada ona niezbędną technologię, zarówno do wykonywania niezbędnych badań, jak również rozwiązań dla niepewnych gruntów, które przed samą budową należy odpowiednio przygotować. W ten sposób można nie tylko sprawdzić jakoś gruntów, ale zaprojektować odpowiednie rozwiązania, gdy zajdzie taka potrzeba.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.