Kategoria: co to jest korporacja

Biznes, Społeczeństwo

Co to jest coaching czyli jak trener pracy pomaga w rozwoju zawodowym?

Najczęściej z pomocy coacha korzystają managerowie i pracownicy korporacji, ale także sportowcy…. Business coaching jest skierowany dla firm i często prezesi korporacji decydują się na wykupienie szkoleń w pakiecie oferowanym przez trenerów pracy. Szkolenie z coachem odbywa się wtedy grupowo i jest nastawione na poprawę jakości pracy zespołowej….